Home » देश » अहिले सम्म मैले बुझेको कुरा

Free Hosting

अहिले सम्म मैले बुझेको कुरा :-

२००७ साल अघि रातको बेला कुवामा भको भ्यागुतो जस्तो थ्यो
२००७ – २०१७ साल सम्म कुवाबाहिर जाने भर्र्याङ् बनाउने प्रयास भयो
२०१७ – २०४६ साल सम्म बन्दैगरेको भर्र्याङ् भत्काएर कुवा भित्रै बत्ती लगेर सांसार येस्तै छ भनेर बुझाउने प्रयास गरियो
२०४७ – २०६१ सालमा पुनः भर्र्याङ् बनाएर बाहिर निकल्ने प्रयास गरियो तर त्यो भर्र्याङ्को उपयोग गर्ने अधिकार पहुच बालाको मात्रै रहयो
२०६१ – हाल सम्म भर्र्याङ्मा सबैको पहुचहोस भन्नेकुरा उठे तर पहुच बालाले तेसो भए हाम्रो हैसियतमा आउने डरले तेस्लै संस्थागत गर्न दिरहेका छैनन्

मानौ संस्थागत गर्न दिएपनी के त्यो प्रयाप्त छ ?
किन कुवामै रहिरहने अफ्नो कुवाको उचाइ बढाएर सन्सार सङै नहिडने ?

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: