Home » समाज » डनहरुलाइ मारेर गुन्डागर्दी रोकिन्छ ?

Free Hosting

डनहरुलाइ मारेर गुन्डागर्दी रोकिन्छ भन्नू र
गरिब मारेर गरिबीमेटिन्छ भान्नु उस्तै हो
डनबनाउने को हो र डनबन्नुको कारन केहो ?
रैजनैतिक सम्रक्छन नै मुख्य कारन हो
त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: