Home » समाज » मन्दिर र पेट्रोलको लाइन

Free Hosting

किन किन मन्दिरमा लागेको लाइन र पेट्रोलको लाइन उस्तै लाग्छ |
दुबैको समय आउछ अनि कृपा र पेट्रोल पाउने नपाउने पत्तो हुदैन |
दुबैको लाइन अहिले सम्म लाग्नु परेको पनि छैन लाग्न नि नपरोस 😀

Comments

comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: