Archive for August 9th, 2015

नेताहरूको बुद्धि भोकलागेको बेला बीस खाइदिम

नेताहरूको बुद्धिदेख्दा भोकलागेको बेला बीसपाए पनि खाइदिम केहिबेर तेस्लेनी भोकमेटाउछ भनेर सोचछन कि क्या हो ? १. सिमान्कनको आधार के हो? २. अखन्ड सुदुरपश्चिम् भन्नेले बिबाद नभएको जिल्ला चै ? ३. १५ दिनपनी नभको १६ बुदे गैरकानुनी सम्झौता को पनि ८ प्रदेश खै? ४. हुदाहुदा धर्मको मिलेको कुरा...
Continue reading »