अहिले सम्म मैले बुझेको कुरा

अहिले सम्म मैले बुझेको कुरा :- २००७ साल अघि रातको बेला कुवामा भको भ्यागुतो जस्तो थ्यो २००७ – २०१७ साल सम्म कुवाबाहिर जाने भर्र्याङ् बनाउने प्रयास भयो २०१७ – २०४६ साल सम्म बन्दैगरेको भर्र्याङ् भत्काएर कुवा भित्रै बत्ती लगेर सांसार येस्तै छ भनेर बुझाउने प्रयास गरियो २०४७ –...
Continue reading »