Home » Posts tagged "गुन्डागर्दी"

डनहरुलाइ मारेर गुन्डागर्दी रोकिन्छ ?

डनहरुलाइ मारेर गुन्डागर्दी रोकिन्छ भन्नू र गरिब मारेर गरिबीमेटिन्छ भान्नु उस्तै हो डनबनाउने को हो र डनबन्नुको कारन केहो ? रैजनैतिक सम्रक्छन नै मुख्य कारन हो त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ
Continue reading »