Home » Posts tagged "पेट्रोल"

मन्दिर र पेट्रोलको लाइन

किन किन मन्दिरमा लागेको लाइन र पेट्रोलको लाइन उस्तै लाग्छ | दुबैको समय आउछ अनि कृपा र पेट्रोल पाउने नपाउने पत्तो हुदैन | दुबैको लाइन अहिले सम्म लाग्नु परेको पनि छैन लाग्न नि नपरोस 😀
Continue reading »