Home » Posts tagged "मानसिकता"

प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो

प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो जुन तन्त्र आएनी के फेरि अर्को आन्दोलन भएर जनतन्त्र आउने छ फेरि पनि बाल या तन्त्रको कुरा होइन मानसिकता र संस्कार को कुरा हो !
Continue reading »