Home » Posts tagged "समाज"

कुरो मान्सिक्ताको हो सोच्ने सैलिको हो!

मेरो एउटा मित्रलाई प्रश्न हुन्छ म :- बिहे गर्योउ ? मित्र  :- अ केटी सङौ गरे अब येस्तो उत्तरको जबाफ म के दिनु? मैले प्रश्न गर्नु अघिनै मित्रलाई मित्र तेस्रोलिङी हो भन्ने सन्का म मा छ भन्ने भान छ र तुरुन्त प्रतिक्रिया जनाउछ ! म येस्तो उत्तर को...
Continue reading »

नेताहरूको बुद्धि भोकलागेको बेला बीस खाइदिम

नेताहरूको बुद्धिदेख्दा भोकलागेको बेला बीसपाए पनि खाइदिम केहिबेर तेस्लेनी भोकमेटाउछ भनेर सोचछन कि क्या हो ? १. सिमान्कनको आधार के हो? २. अखन्ड सुदुरपश्चिम् भन्नेले बिबाद नभएको जिल्ला चै ? ३. १५ दिनपनी नभको १६ बुदे गैरकानुनी सम्झौता को पनि ८ प्रदेश खै? ४. हुदाहुदा धर्मको मिलेको कुरा...
Continue reading »

हाम्रो सामाजिक चरित्र

हाम्रो सामाजिक चरित्र समाचार मा आउने कुरा भन्दा त्यस समाचार प्रति समाजिक सन्जालमा आउने ट्टिप्पनी र प्रतिक्रिया ले प्रतिनिधित्व गर्दछ ! कुनैपनी घटनाको विभिन्न कोन हुने गर्दछ
Continue reading »