Home » Posts tagged "fb"

रस्ट्रबाद्को भुत चढेकोबेलामा येस्तै कुरहरु

छातिमा देशको झणडा लगाउने जोकोहिलाइ पनि कुनै बाहानामा कारबाहीहुनु हुदैन लु जा आज मैले नि भन्देको! रस्ट्रबाद्को भुत चढेकोबेलामा येस्तै कुरहरु सुनिएको त थ्यो नि? सन्दर्भ: फुटबल खेलाडीहरु र नेपालको नेताहरु match fixing
Continue reading »